• newsatarapoly@gmail.com

Notification

Latest Notification

Admission Process 24-25 Registration Link form

Admission Process 24-25 Registration Link form

New voter

Registration for new voter

AICTE ALL EOA AND LOA

AICTE ALL EOA AND LOA

Special Provision for Filling Examination form for Summer 2024

Special Provision for Filling Examination form for Summer 2024

Summer Exam time Table

Msbte Exam Summer 2024 Time table

Online Theory Exam Summer 2024

Online Theory Exam Summer 2024 Time Table

Question Paper Discrepancy report link for Summer 2024

Question Paper Discrepancy report link for Summer 2024

प्रवेशासाठी-आवश्यक-प्रमाणपत्रे-२०२४-२५

प्रवेशासाठी-आवश्यक-प्रमाणपत्रे-२०२४-२५

शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता प्रथम वर्ष पोस्ट एसएससी (दहावी नंतरचे) पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान / वास्तुकला अभ्यासक्रम प्रवैशासाठीचे वेळापत्रक (28-05-2024

शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता प्रथम वर्ष पोस्ट एसएससी (दहावी नंतरचे) पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान / वास्तुकला अभ्यासक्रम प्रवैशासाठीचे वेळापत्रक (28-05-2024